En medisinsk betegnelse som forklares som ubehag forårsaket av manglende samsvar mellom en persons kjønnsidentitet og det kjønnet personen ble tillagt ved fødselen (og den assosierte kjønnsrollen).

Se også: Kjønnsidentitetstematikk, Transseksualisme, Transperson, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 07. februar 2017