Kombinasjonen av maskuline og feminine kjennetegn eller trekk. I dagligtalen brukes uttrykket ofte for å beskrive en person som bryter med normer for hvordan det er typisk at menn og kvinner fremstår. «Kjønnsambiguitet» blir ofte brukt som et synonym.

Se også: Heteronormativitet, KjønnsuttrykkSkeiv

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 25. august 2017