Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Utkast til Bufdirs langtidsplan for forskning og evaluering

Kort om Høringen

Formålet med langtidsplanen er å understøtte en helhetlig og langsiktig kunnskapsutvikling på direktoratets ansvarsområder, og legge et godt grunnlag for tjenesteutvikling, utforming av politikk og lovverk. Planen viser hvordan Bufdir skal arbeide for å realisere formålet gjennom konkrete tiltak, og synliggjør strategiske prioriteringer av tematiske satsningsområder og tverrgående perspektiver som vil få særlig oppmerksomhet i planens virkeperiode (2023 – 2026).

Invitasjonen til å gi høringssvar sendes til Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Bufetats regioner og alle interessentene som deltok i innspillsrunden om langtidsplanen våren 2022.

Last ned høringsdokumentene

Kontakt

Helene Vedeld
E-post helene.vedeld@bufdir.no

Irene Handeland
E-post irene.handeland@bufdir.no

Åsne Kalland Aarstad
E-post asnekalland.aarstad@bufdir.no

Fant du det du lette etter?