Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

For oss som har har fostersøsken - fortløpende påmelding

Tid:

Sted: Oslo sentrum

Vi er opptatt av å møte hele fosterfamilien, ikke bare de voksne. Erfaringen viser at barn og ungdom i fosterfamilien har behov for et eget forum der de blir sett og hørt. Det kan oppleves godt å møte andre som også har fostersøsken. Gruppestørrelsen vil være opp til 10 deltakere.

Hensikten med samlingene

Gjennom deltakelse ønsker vi at ungdommene får sitt eget sted med fokus på gleder og utfordringer ved det å være fostersøsken. Samlingene er bygd opp med elementer fra både veiledning og opplæring. Vi vektlegger å skape rom for at ungdommene kan være impulsive, og møte dem der de til enhver tid er.

Det er likevel viktig at de får tilført kunnskap som gjør det lettere å kunne forstå situasjonen både de, fostersøskenet og familien er i. Kunnskap vil kunne skape større rom for å tåle og håndtere vanskelige situasjoner.

Samlingene er helt fritt for Power Point og tradisjonell undervisning. I stedet har vi mange praktiske oppgaver, øvelser og leker, og god tid til viktige samtaler, mat og sosialt fellesskap.

Målsetting for samlingene

  • Å skape et sted hvor man blir sett og hørt i fellesskap med andre i samme situasjon.
  • Å bli bedre rustet til å håndtere forandringene i tilværelsen.
  • Å skape et trygt forum der barn/ungdom har tillit til at de har kontroll på det som videreformidles til foreldre og barnevern.
  • Å få en opplevelse av fellesskap gjennom å dele og kjenne seg igjen i andre.
  • Å lage en rød tråd som foreldre og barnevern
    kan arbeide videre med.

I forkant av oppstart vil vi kursledere gjerne komme hjem til fosterfamilien for å informere grundigere om innhold og hensikt med tilbudet. Da vil vi også ha en samtale med barnet som skal delta. Dette for å bli litt kjent, kunne fortelle om tilbudet og hvorfor vi tenker det vil være nyttig å delta.

På hjemmebesøket vil vi også si litt om taushetsplikt og opplysningsplikt.

4 samlinger

Det er lagt opp til 4 samlinger. De tre første samlingene er barna sammen med 2 kursledere. På den siste samlingen vil foreldre og barneverntjeneste bli invitert med.

Påmelding, spørsmål eller mer informasjon?

Til dette tilbudet kan dere melde på barna fortløpende. Når gruppen er stor nok, tar vi kontakt med dere for å avtale videre.

Ta kontakt med oss i fosterhjemstjenesten ved Marit Marie Blom, e-post marit.marie.blom@bfe.oslo.kommune.no eller på telefon: 457 26 422

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss