Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ungdom og seksualitet

Når du skal snakke med barna dine om sex, kan det være greit med litt basiskunnskap. Åpenhet gjør ungdom trygge og ruster dem til å ta gode valg.

Ung jente ser i kamera

Mange voksne tror at ungdom vet veldig mye om sex og at dette fører til at de debuterer tidligere, får seksuelle problemer eller blir uønsket gravide. Forskning viser tvert imot at jo mer du vet om egen kropp og seksualitet, desto lettere er det å ta valg som er gode og riktige for deg selv.

De unge i dag er tryggere på egen kropp og seksualitet, dyktigere til å bygge relasjoner til andre og flinkere til å bruke prevensjon – både for å beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner.

Forskning sier også at jo tidligere barn lærer om – og får et språk knyttet til – egen kropp og seksualitet, jo bedre rustet er de til å si fra om seksuelle overgrep.

Debutalderen er stabil

Debutalderen i Norge har vært stabil i mange tiår. Gjennomsnittlig debutalder for jenter er cirka 16,7 år og for gutter cirka 17,9 år. De fleste unge oppgir at hovedgrunnen til at de har samleie er at de er forelsket, uavhengig av hvor lang tid de har kjent hverandre.

Som foreldre må vi huske at ungdom har et annet tidsperspektiv enn oss voksne. Det vi oppfatter som et kort og flyktig forhold, kan for den unge oppleves seriøst og inneholde kjærlighet, emosjonelt engasjement og ømhet. På samme måte kan det være holdninger og kanskje fordommer vi har med oss fra egen oppvekst som vi ikke nødvendigvis ønsker å bringe videre.

Ungdom flest debuterer seksuelt med en kjæreste som de er i et forhold med og for de fleste er det en handling som både har vært planlagt og ønsket

Barnet ditt er et seksuelt vesen

Alle foreldre ønsker kun det beste for barnet sitt. Forhåpentlig vis gjelder det også at barnet skal få et godt seksualliv, når han eller hun er klar for det. Men det kan være vanskelig for foreldre å tenke på barnet sitt som et seksuelt vesen, på samme måte som det er fremmed for barn og unge å tenke på at foreldrene har sex.

Tenk på

Tenk tilbake til din egen ungdom:

  • Husker du hvordan det var da du begynte å oppdage og utforske seksualiteten din?

Seksualiteten er sentral i de fleste menneskers liv, uavhengig av om den utrykkes eller ikke. Den kan gi oss glede og nytelse – og bidra til å bygge opp relasjoner og et godt selvbilde.

Mennesker er seksuelle vesener fra de blir født, og vi blir ikke plutselig seksuelle når vi kommer i puberteten. Men er det ofte nettopp da vi begynner å utforske mer når det gjelder egen og andres kropp og seksualitet. Dette innebærer også å finne ut av egen seksuell identitet, altså hvem du forelsker deg i, tiltrekkes av og tenner på.

Snakke om seksualitet

Vi vet at mange unge henter kunnskap fra venner, internett og gjennom porno. Det gir ikke alltid korrekt informasjon. Det er mange myter og misoppfatninger blant ungdom når det gjelder kropp og seksualitet. Derfor er det viktig å snakke om det som skjer når man kommer i puberteten. Ikke bare de fysiske forandringene, men også om følelser, grenser, kjønn og legning.

Det å snakke om seksualitet er personlig og intimt og mange foreldre synes det er vanskelig. På samme måte synes mange unge det er flaut å snakke med foreldrene sine om kropp og seksualitet. Det er viktig å respektere de unges grenser for når man vil prate og hva man vil prate om.

Det er ikke nødvendig å prate om alt på en gang. Informasjonen må være tilpasset alder og modenhet. Viser ikke den unge noe som helst interesse for å snakke om temaet er det trolig for tidlig, da er det fint å vente litt og heller ta det opp igjen senere.

  • Hvor lærte du om sex? Er det noe du skulle ønske noen hadde fortalt deg om tidligere?

Noen av temaene – som for eksempel kjønn og legning – kan oppleves som vanskelige å snakke om. Barnet ditt har kanskje tenkt lenge på og gruet seg til å ta det opp med deg. Uansett situasjon trenger den unge å bli tatt på alvor og møtt med anerkjennelse når dere snakker om så personlige temaer.

Foreldre har dessuten lov til å si at man er usikker og trenger tid til å sette seg bedre inn i ting for å kunne gi et godt svar.

Hovedkilde: Sex og samfunn

Ungdom, seksualitet og grenser (youtube.com)

Helsesykepleier og rådgiver i ung.no, Anne Holter Bentzerød, gir råd om hvordan foreldre kan snakke med ungdom om seksualitet.

Les mer

Ung.no er et nettsted for ungdom der foreldre kan lære mye om hvordan ungdom tenker og føler om temaer knyttet til seksualitet. Sex og Samfunn setter enkle og greie ord på spørsmål om sex, kjønnsidentitet, legning og liknende temaer som kan dukke opp i en samtale med barnet eller ungdommen.