Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilgivelse – hvordan reparere forholdet etter en samlivskrangel

Hvordan skal vi be om tilgivelse – og hvordan skal vi vise at vi har tilgitt?

I de fleste forhold vil det oppstå en eller flere situasjoner hvor vi sårer hverandre dypt, og hvor det er helt nødvendig å angre, innrømme skyld og be hverandre om tilgivelse hvis forholdet skal overleve. Men hvordan gjør vi det?

La oss først ha det klart for oss at tilgivelse er noe som finner sted mellom to parter. Vi snakker altså om en utveksling mellom to mennesker. Den som har såret står overfor en stor oppgave, men den sårede part har også en jobb å gjøre.

Den som har forulempet må be om tilgivelse og «gjøre opp» for seg. Å be om tilgivelse handler om å komme med et «rent» budskap og en personlig innrømmelse, ikke en unnskyldning full av (bort)forklaringer som skal rettferdiggjøre det som er gjort eller sagt.

Viktige oppgaver for den som er såret

Tilgivelse er et toveisprosjekt, og tilgivelse er ikke mulig uten at den sårede part på et eller annet tidspunkt bestemmer seg for å akseptere den andres initiativ:

  • Ta imot unnskyldningen!
  • Ikke steng av!

La den som har såret få prøve å reparere. Det kan være vanskelig å ta imot en unnskyldning, og ønsket om at den andre skal føle anger kan bli et hinder for forsoning.

Vi må ikke drive det for langt dersom vi faktisk ønsker å gjenopprette forholdet til partneren. Den som ber om å bli tilgitt, kan miste håpet fullstendig dersom den som er såret virker uforsonlig for lenge.

Selvransakelse

Den som er såret må også lete etter om det er noe som han/hun kan ha bidratt til konflikten som har oppstått, og be om unnskyldning for det. Selvransakelse er nødvendig, også for den sårede part.