Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tale- og lytteteknikken

Hvis kommunikasjonen i et parforhold er helt fastlåst, kan vi ha bruk for et konkret verktøy for å gjenopprette forbindelsen.

Vi trenger hjelp til å finne noen rammer og en struktur som kan holde orden på følelsene våre.

  • Tale- og lytteteknikken er en strukturert måte å kommunisere på, som legger inn en forsinkelse i samtalen. Forsinkelsen skal bidra til at spenningen som oppstår reguleres hele veien.

Teknikken kan være litt tung å lære og kan virke kunstig i starten. Det krever litt disiplin, men mange forteller om en uventet gevinst når tale- og lytteteknikken brukes riktig. Det forsinkende elementet hindrer følelser i å få ordene til å rulle og overta styringen.

I tillegg bidrar teknikken til å tydeliggjøre eventuell undertekst: Samtaleformen er egnet til å avklare hva vi egentlig snakker om.

Skal vi greie å kommunisere på denne måten, må vi ville det og sette forholdet foran. Vi må ville tøyle egne følelsesmessige reaksjoner og orke å anstrenge oss for å høre hva den andre prøver å formidle.

Tale- og lytteteknikken - slik gjør dere det:

Regler for begge

1. Den som snakker har «mikrofonen»

Bruk en passende gjenstand. Den som har «mikrofonen» har taleretten. Partneren skal kun lytte.

2. Taleren beholder mikrofonen mens lytteren gjentar med egne ord det som taleren nettopp har sagt

Når taleren er fornøyd med lytterens «kvittering» kan han eller hun enten beholde mikrofonen og fortsette med flere utsagn eller gi den til partneren og selv bli lytter.

3. Bytt på å ha «mikrofonen»

I løpet av samtalen bytter dere på å tale og lytte. Det fungerer best når man får til en god balanse og likevekt i samtalen. Dere må være villige til å gi fra dere «mikrofonen» når partneren ber om det, og samtidig kunne stole på å få den tilbake senere.

4. Ikke løs problemer med en gang

Til å begynne med er det viktigst å ha en god samtale hvor dere skal være gode lyttere og prøve å forstå hverandre. Ikke prøv å finne løsninger umiddelbart – da er det lett å spore av. Løsningene kan dere arbeide med etter hvert.

Regler for den som taler

1. Snakk ut fra deg selv

Fortell om dine tanker, følelser og bekymringer. Ikke snakk om hvordan du oppfatter din partners meninger og motiver. Ikke prøv å lese den andres tanker. Prøv å bruke «jeg»-budskap og si hva du selv mener.

2. Hold deg til korte utsagn

Dersom lytteren skal få med seg det som blir sagt og være i stand til å gjenta det med egne ord, er det viktig at du begrenser deg til korte utsagn som er lette å fatte. Det er lurt å ta pauser for å forsikre deg om at partneren din henger med og forstår. Du mister ikke ordet av den grunn.

3. Stopp med jevne mellomrom

Lytteren må få tid til å gjenta med egne ord det du sier. Si fra på en positiv måte hvis lytteren ikke gjentar godt nok. Du må kanskje også selv formulere deg på nytt for å hjelpe partneren til å forstå godt nok til å gjenta.

4. Unngå så langt det er mulig å stille spørsmål

Spørsmål i stedet for utsagn kan skape forvirring. Må du stille spørsmål, bør lytteren gjenta spørsmålet og så få «mikrofonen» tilbake for å besvare spørsmålet.

Regler for den som lytter

1. Gjenta kort, helst med egne ord, det du hører

Poenget er å vise partneren at du lytter og prøver å forstå. Ved å gjenta viser du at du har konsentrert deg om å forstå budskapet. Be om klargjøring dersom du ikke forstår alt taleren har sagt.

2. Fokuser på budskapet til den som taler

Ikke kom med motinnlegg. Så lenge du lytter, skal du ikke uttrykke din egen mening, men bare gjengi det partneren har sagt. Det er det vanskeligste med lytterrollen. Hvis du blir opprørt bør du likevel prøve å holde tilbake egne reaksjoner, enten det er ord og kroppsspråk. Du kan komme tilbake til dine synspunkter når du har «mikrofonen» i neste omgang.