Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva får parforhold til å vare?

Hva sier forskningen? Langtidsstudier av par viser at det som får parforhold til å fungere i hovedsak handler om syv prinsipper.

Forklaringen på at noen par fungerte bra i disse langtidsstudiene, lå i hvordan de var i møte med hverandre - hvordan de taklet vanskeligheter, måten de kranglet på, og hvordan de gjenskapte ro og glede i samlivet.

Forskerne har laget en modell de kaller «trygge forholds-huset» (også kalt «Gottmans hus» etter psykolog John Gottman), der syv prinsipper betraktes som bærebjelkene som holder parforholdet stabilt og trygt. I tillegg er det en forutsetning for et godt parforhold med tillit og gjensidig forpliktelse, som utgjør parforholdets (husets) beskyttende bærevegger.

Illustrasjon: «Gottmans hus»

Syv prinsipper for godt samliv:

1. Et utvidet «kjærlighetskart»

Hvis paret har kunnskap om hverandre gjør det dem bedre rustet til å komme seg igjennom problemer sammen. Det å prioritere å snakke sammen og kjenne hverandres «indre verden» styrker paret. Det å få barn er en av de hendelsene som kan få par til å skli fra hverandre dersom de ikke har god kjennskap til hverandres «kjærlighetskart». Jo bedre partene kjenner «kartet» over den andres «indre verden», desto dypere og mer givende kommer forholdet til å bli.

2. Ta vare på hengivenhet og beundring

For å skape hengivenhet i et parforhold ligger en grunnleggende forutsetning og oppfatning om at partneren er verdt respekt og verdt å bli likt. Hengivenhet handler om å vise at man setter pris på hverandre, noe som er avgjørende for et godt og livslangt forhold.

Et grunnleggende positivt syn på partneren er derfor en kraftig beskyttelse når det blir vanskelig. Hengivenhet og beundring kan imidlertid være sårbart hvis du glemmer hvor viktig det er for vennskapet som ligger til grunn i alle gode forhold. For å gjenoppvekke hengivenhet og beundring kan dere øve på å se egenskaper og handlinger dere kan anerkjenne hos hverandre.

Deretter er det fint å fortelle hverandre hva dere har lagt merke til og at dere er takknemlig for det. Verdsetting er en vane man kan legge seg til og som man lett kan gjøre noe med.

Øvelse:

  • Si tre ting du beundrer mest ved partneren din.
  • Velg ut fem positive ting du gjerne vil si til partneren din.
  • Nevn en situasjon der partnerne din gjorde en slik handling eller viste de gode egenskapene du beskriver.

3. Vend dere til hverandre og ikke vekk fra hverandre

Tilsynelatende små begivenheter kan være avgjørende for forholdet, som det å snu seg til hverandre og ikke vekk fra hverandre. Det kan være å møte hverandre på slutten av dagen og snakke om hvordan dagen har vært.

Sørg for å finne riktig timing slik at begge er i humør til å snakke. Slike samtaler innebærer aktiv lytting fra begge parter, der dere viser at dere forstår partnerens følelser og reaksjoner og svarer med empati uten å dømme.

Å snu seg til hverandre kan skape enorme positive ringvirkninger og er lett å få til. For å oppnå virkelig nærhet må en være til stede for partneren. «Når du har det vondt, så stanser verden og jeg lytter».

4. La partneren påvirke deg

Å være åpen for påvirkning er en holdning og en ferdighet som innebærer å ta hensyn til partnerens meninger og følelser når beslutninger skal tas. I et likestilt samliv blir partneren inkludert i avgjørelser slik at han eller hun føler seg anerkjent og respektert.

Vanskelige samlivsproblemer vil da som oftest bli tatt roligere opp og øker sjansen for et godt samliv. I hverdagslivet innebærer det å følge de tre overnevnte prinsippene. Ved konflikt er viljen til å inngå kompromisser nøkkelen for å komme ut av en fastlåst situasjon.

5. Løs de problemene som lar seg løse

Dersom problemet lar seg løse, er det avgjørende å gå frem på en måte som hindrer eskalering av konflikten. Ofte innebærer det å lære en ny holdning til konfliktløsning. Følgende trinn kan løse de problemene som lar seg løse og hindre at spenningen stiger:

Start rolig og forsiktig. Sørg for en myk start når problemet skal presenteres overfor partneren. Det å innrømme et felles ansvar hindrer at partneren reagerer med kritikk, forakt, går i selvforsvar eller kobler seg av følelsesmessig.

Lær deg å reparere og ta imot reparasjonsforsøk. Si unnskyld der det trengs. Ta opp kontakten igjen ved å vende deg til den andre.

Ro ned deg selv og hverandre. For å forhindre at følelser tar helt overhånd er det behov for å få slutt på diskusjonen. La partneren få høre at du er følelsesmessig overveldet. Å ta pauser er viktig for å kunne løse konflikter på en konstruktiv måte og for å være klar til å inngå kompromisser. Bruk tiden i pausen på å gjøre noe beroligende og distraherende med aktiviteter som du liker til kroppen roer seg ned,omlag 20 minutter.

Inngå kompromisser. Ingen kan få det helt som en vil uten at det går på bekostning av ulikhet og urettferdighet hvor parforholdet vil lide. I forhandlinger er det lurt å starte rolig med å presentere problemet og beholde roen. Kompromiss handler om å komme hverandre i møte og finne løsninger sammen. Det innebærer ikke å prøve å forandre partneren. Allekompromisser tar utgangspunkt i å være åpen for påvirkning fra partneren. Dersom et kompromiss skal fungere må partene være åpne for å vurdere hverandres oppfatning og ikke lukke seg for hverandres meninger og ønsker eller gå i forsvar.


Gjør dere ferdig med konflikter. Ikke la konflikter ligge «ubehandlet».

6. Kom ut av fastlåste konflikter

Ved å følge trinnene over, er det mindre sannsynlig at dere låser dere fast i konflikter. Etter hvert som tilliten øker, vil konflikter som tidligere opplevdes som overveldende bli lettere å håndtere.

Vedvarende motsetninger eller drømmer for livet som den andre ikke kjenner til kan imidlertid ende i fastlåste konflikter.

For å unngå fastlåste situasjoner er det viktig å kjenne hverandres håp, ambisjoner og ønsker som gir mening til livet, samt å håndtere problemer slik at de ikke tar over livet fullstendig. Anerkjenn og diskuter motsetninger, ønsker, håp og drømmer for livet som foreligger uten å såre hverandre.

Målsetningen er å respektere drømmen og hverandres behov - som ligger til grunn for den fastlåste konflikten. Først når det kommer klart frem i dagen kan paret komme seg ut av den fastlåste konflikten. Nøkkelen for å få slutt på fastlåste situasjonen kan være å diskutere åpent og ærlig hvorfor det er så viktig å få det som en vil.

7. Skap felles mening

Et givende forhold handler om noe mer enn å unngå konflikter. Det å skape felles mening handler om å skape et indre liv sammen - med aksept for hverandres roller og mål for livet. Jo mer ærlige og respektfulle dere er, jo mer sannsynlig er det at dere klarer å skape en felles mening.

Dette styrker vennskapet i parforholdet og gjør det lettere å håndtere konflikter. Jo mer felles mening dere har sammen, desto dypere, rikere og mer givende kan forholdet bli. Felles mening kan skapes blant annet gjennom:

  • strukturerte, fastlagte tradisjoner som samler familien
  • å gi støtte til hverandres roller (barneoppdragelse)
  • å jobbe sammen for å oppnå felles mål (frivillig arbeid)
  • felles holdninger og verdigrunnlag (livssyn som påvirker de valgene en tar)