Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samarbeid med besteforeldre

Hvordan sier du fra hvis besteforeldrene blir mer til bry enn til hjelp? Og hva om de ikke vil stille opp i det hele tatt?

Bestemor og jente snakker sammen

Kort fortalt

 • Dårlig samarbeid med besteforeldrene kan slite på parforholdet.
 • Hvis dere er uenige, forklar besteforeldrene hvorfor dere tenker og gjør som dere gjør.
 • La gjerne partneren din snakke med sine foreldre hvis du ikke har veldig godt forhold til svigerforeldrene dine.
 • Barn forstår og tilpasser seg raskt hvis det er forskjellige regler hos besteforeldrene og hjemme.
 • Hvis besteforeldrene ikke selv involverer seg i barnebarnas liv, forsøk å invitere dem inn.
 • Er det sårt at besteforeldrene favoriserer enkelte barnebarn? Fortell dem hva du ser - og spør dem om det er slik.
 • Til besteforeldre: Vil du gi råd barneoppdragelse? Unngå kritikk, prøv heller å få i gang en samtale!

En av mange ting som endrer seg når du får barn, er at foreldrene dine plutselig er besteforeldre til barna dine.

I de fleste tilfeller gir dette en fin, ny dimensjon til relasjonen deres. Men det kan også bety nye utfordringer og eventuelt konflikter. Det kan være mange grunner, for eksempel besteforeldre som:

 • ikke har tid eller lyst til å stille opp så mye som foreldrene ønsker
 • har for mye tid og mener noe om alt foreldrene gjør
 • har et gammeldags og strengt syn på barn og barneoppdragelse
 • «skjemmer bort» barna og trosser foreldrenes grensesetting

Hvis besteforeldrene mener veldig sterkt om hvordan du skal oppdra barnet ditt, kan det bli ubehagelig. Du kan rett og slett føle deg undervurdert som forelder. Siden de tross alt er foreldrene dine, kan det være mange følelser involvert.

Når forholdet til besteforeldrene blir vanskelig, kan det også slite på parforholdet. Derfor er det lurt å si fra før det går for langt – men helst på en måte som ikke gjør relasjonen enda mer betent.

Hvordan si fra til besteforeldrene på en OK måte?

Forsøk å forklare besteforeldrene hvorfor du tenker og gjør som du gjør. Selv om de oppdro deg for noen tiår siden, er de ikke nødvendigvis oppdatert på ny kunnskap om barns behov og godt samspill mellom foreldre og barn.

Konflikter kan ofte bunne i misforståelser. Både foreldre og besteforeldre ønsker det beste for barna. Klarer dere å bli enige om hva som er best for barnet, kan mange konflikter unngås.

 • Tips: Ta utgangspunkt i deg selv og dine egne tanker i stedet for å angripe den andre partens synspunkter. Si for eksempel: «Det er ikke sikkert du opplever det sånn, men jeg oppfatter det slik…» og prøv å få i gang en samtale om det dere har forskjellig syn på.

Ekstra vanskelig med svigerforeldre?

Kritikk av partnerens foreldre kan også skape problemer. Vi kan være uenige med foreldrene våre i mye, men hvis partneren vår snakker negativt om dem, føles det fort som et angrep på oss selv.

For mange kan det også være ekstra sårt å bli kritisert av svigerforeldrene.

Hvilket forhold vi har til svigerforeldrene er veldig avgjørende for om det er mulig å ta opp uenigheter med dem direkte.

 • Tips: Hvis du ikke har et spesielt godt og åpent forhold til svigerforeldrene, kan det være best å la partneren din snakke med dem.

Ekspertens råd:

«Hovedregelen er at besteforeldre skal skape gode relasjoner til barna, men ikke oppdra dem. Det er det du som forelder som skal gjøre.»

Psykolog Hedvig Montgomery, podkasten Foreldrekoden (Aftenposten) 2019.

Gjør det noe om besteforeldrene «bryter reglene»?

Når barna er hos besteforeldrene, gjelder det ofte andre regler enn hjemme. Kanskje er ikke mormor like nøye med leggetid? Kanskje har farfar en sjokolade i skapet på en tirsdag?

Men barn er ganske gode på å skille hvilke regler som gjelder hos besteforeldre og hva som gjelder hjemme.

De små forskjellene og «hemmelighetene» barna kan ha sammen med besteforeldrene kan styrke forholdet mellom dem. Men det er også forskjell på besteforeldre de besøker en sjelden gang og besteforeldre de er sammen med flere ganger i uka.

 • Tips: Foreldrene har ansvar for hvilke grenser som gjelder, men noen få unntak vil sjelden være et stort problem. Besteforeldrene bør være lojale mot foreldrenes grenser for de viktige tingene, men noen små unntak skader neppe.

Besteforeldre som ikke stiller opp

Mens noen kan synes besteforeldrene nesten er for ivrige, er det også noen som opplever at de ikke er så villige eller interesserte. Det kan det være flere grunner til.

Noen synes kanskje det er vanskelig eller skummelt å skulle ta seg av de yngste barna alene. Da går det an å invitere dem med på ting sammen med dere. Ta dem med på turer i skogen eller inviter dem hjem på besøk. Selv om de kanskje ikke kan være barnevakt hele tiden, kan de i alle fall få en relasjon til barnebarna sine.

 • Tips: Det går an å minne besteforeldre på at barn vokser opp fort. Plutselig er det barna som er travelt opptatt med skolearbeid, fritidsaktiviteter og venner. Da kan det være vanskeligere for besteforeldrene å få kontakt og bli kjent med dem.

Besteforeldre som favoriserer enkelte barnebarn

Det kan være sårt hvis man opplever at besteforeldre har sine «favoritter» blant barnebarna. Det kan skyldes at barna bor i forskjellig avstand fra besteforeldrene, men også at noen barn er enklere å være sammen med enn andre.

I dag er det også mange som er «bonusbesteforeldre». Det kan føre til at man favoriserer «sine egne» barnebarn, eller at man tvert imot overkompenserer ved å legge ekstra godt merke til de andre.

Uansett kan dette føre til sjalusi og irritasjon både hos barnebarna og i foreldregenerasjonen.

 • Tips: Det går an å snakke om dette uten at det blir et angrep på besteforeldrene. Fortell hva du som forelder opplever og spør om det bare er noe du føler eller om det faktisk er sånn? Det meste går an å snakke om hvis det legges fram på en måte som ikke gjør det til kritikk eller et angrep.

Til besteforeldre som vil si fra

Hvis besteforeldrene føler sterkt at foreldrene burde gjort noe annerledes for barna, har de selvsagt også lov til å si fra om det.

For å unngå at foreldrene skal føle det som et angrep, kan det lønne seg å ta utgangspunkt i seg selv. Få i gang en samtale om hvordan foreldrene tenker rundt det temaet du vil ta opp. Hvorfor håndterer de det slik? Er det situasjoner der de blir overveldet og ikke klarer å være den forelderen de ønsker å være?

Vi er veldig sårbare for kritikk i rollen vår som foreldre. Barna våre er det viktigste for oss, så når noen kritiserer hvordan vi utøver foreldrerollen, kjennes det ikke godt. Det er heller ikke til hjelp.

Vi opplever ting forskjellig, og klarer ikke alltid å se oss selv utenfra. Det kan være en fin innfallsvinkel å si noe om hva man selv oppfatter som vanskelig.