Parterapi

Det er vanleg at det oppstår store og små utfordringar i parforholdet. Dere kan få hjelp ved familievernkontora. Par med barn og unge blir prioritert. Vi tilbyr samtaler for gifte, sambuande og særbuande par av likt eller ulikt kjønn.

Finn familievernkontor