Når er en situasjon akutt?
Eksempler på akutte situasjoner
Hvordan kan jeg gripe inn?