Barn med nedsatt funksjonsevne
Barn med minoritetsbakgrunn
Barn med en annen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk enn flertallet (lhbti)