Det kan være flere grunner til at du er bekymret for et barn, og en slik bekymring vokser gjerne over tid.

En bekymring eller undring for et barn fremstår ofte som en «dårlig magefølelse». Du kan for eksempel bli bekymret hvis:

Når vi er bekymret for at et barn eller en ungdom blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep er det barnevernets eller politiets oppgave å undersøke saken.

Trekk hos barn og unge som kan gi grunn til bekymring
Hvis barnet forteller om vold eller overgrep