Enhver seksuell handling eller krenkelse utført mot barn under 16 år, er et seksuelt overgrep. Handlingene kan føre til ubehag, smerte og frykt. Seksuelle overgrep kan være vanskelig å oppdage.

Hva er seksuelle overgrep?
Tegn på seksuelle overgrep
Symptomer etter alder
Eksempler på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep på nett