Når barn ikke får den omsorgen de trenger i hverdagen, kaller vi det omsorgssvikt eller forsømmelse. Omsorgssvikt kan føre til at barnets fysiske og/eller psykiske helse og utvikling er i fare.

Hva er omsorgssvikt?
Tegn på omsorgssvikt
Eksempler på omsorgssvikt