I disse retningslinjene kan du lese om hvordan du som jobber med barn skal gå frem hvis du har mistanke om vold og overgrep mot barn. Her vil du finne definisjoner, eksempler, kjennetegn og kunnskap om ulike typer overgrep og hvordan du skal håndtere situasjonen.

Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» riktig type overgrep. Det er barnevernet eller politiets oppgave. Retningslinjen er laget for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din .

Du vil også finne informasjon om hvilke barn og unge som er særlig risikoutsatte for vold og overgrep. Dette kan for eksempel være på grunn av nedsatt funksjonsevne, seksuell legning eller minoritetsbakgrunn.

Retningslinjene er kunnskapsbaserte, det vil si at de er basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?
Hva er vold?
Hvem utsetter barn for vold?
Hvor blir barn og unge utsatt for vold?
Ulike typer vold