Kort anbefaling:

Ved bekymring for vold, overgrep og omsorgssvikt er det nødvendig at den som utreder har kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra til eller øke risikoen for dette.

Lang anbefaling:

Tekst

Praksis

Lytte og observere
Lytte og observere
Dokumenter og analyser

Faktorer som kan bidra til eller øke risiko for omsorgssvikt

Forhold ved familien
Barnets fungering og tilstand
Sist faglig oppdatert 11. august 2021