Et godt etterarbeid kan gjøre neste arrangement enda bedre.

Vi anbefaler å gjøre en elektronisk evaluering. Denne bør dekke faglig innhold, organisering, tilrettelegging og tilgjengelighet. Både deltakere, ledsagere og arrangører bør evaluere arrangementet.

Det kan også være nyttig å lage et erfaringsdokument til senere bruk. Dette kan danne grunnlag for kravspesifikasjon ved nye bestillinger og innhenting av anbud til tekniske konferansearrangører.

Etter hver konferanse bør det gis skriftlig tilbakemelding til arrangørstedet med tanke på forbedringer ved senere arrangement.

Materiell som sendes ut i etterkant av arrangementer bør være i elektronisk format. Pass på at det er universelt utformet.

Utforming av trykte og elektroniske dokumenter.

Sist faglig oppdatert 12. oktober 2015