Kontakt barnevernstjenesten
Kontakt din lokale fosterhjemtjeneste
Vurdér reaksjonsform i samarbeid med barneverntjenesten og din lokale fosterhjemtjeneste