Lovkrav - Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan
Lovkrav - Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan
Bør vurderes - Antall tiltak og barn med tiltak
Bør vurderes - Hva slags tiltak
Bør vurderes - Barn med akuttvedtak
Kan vurderes - Barn i institusjon