Bør vurderes - Utgifter til barnevern, fordelt på funksjoner
Bør vurderes - Utgifter per barn i barnevernet
Kan vurderes - Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern
Kan vurderes - Utgifter til barnevern per barn i befolkningen