Lovkrav - Tilsyn i fosterhjem som ikke er oppfylt
Lovkrav - Barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav
Bør vurderes - Barn i fosterhjem
Bør vurderes - Fosterhjem i slekt og nettverk