Bør vurderes - Antall årsverk
Bør vurderes - Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk
Bør vurderes - Sykefravær
Bør vurderes - Turnover
Bør vurderes - Kompetanse i tjenesten
Bør vurderes - Kompetanseplan
Kan vurderes - Stillinger med fagutdanning
Kan vurderes - Antall besatte og ubesatte stillinger