Lovkrav - Fristbrudd i meldinger
Bør vurderes - Hvordan jobber tjenesten med meldingsarbeidet?
Bør vurderes - Mottatte meldinger
Bør vurderes - Henlagte meldinger og henleggelsesprosent
Bør vurderes - Hvem melder?