For å sikre forutsigbarhet er det formålstjenlig å legge opp til at tilstandsrapporten leveres til kommunestyret på et fast tidspunkt i årshjulet.

Det vil også være nyttig å tenke over om det er andre tilgrensende saker som tilstandsrapporten bør sees i sammenheng med - for eksempel kommunenes plan for det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet.

Det kan også være hensiktsmessig å se arbeidet i sammenheng med den årlige tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen innen barnehage og skole.