Mange kommuner har erfaring med å ferdigstille tilstandsrapporten i sammenheng med budsjettprosessen. Vi vurderer det som hensiktsmessig å gjøre dette.

I bortimot alle kommuner blir den årlige tilstandsrapporten innen utdanning lagt fram for politisk nivå i kommunen.

En gjennomgang viser imidlertid at den politiske behandlingen av rapportene er svært varierende. Ofte blir rapporten tatt til etterretning, uten stor politisk debatt og drøfting.