Dette er et nytt krav, og selv om noen tjenester allerede har laget tilstandsrapporter, har vi ikke mye erfaring å bygge på. Vi ser allikevel for oss noen ulike metoder å gjøre dette på. Hver kommune bør vurdere hva som er best egnet for sin kommune. 

1. En separat rapport pr. kommune
2. En rapport for hele tjenesten
3. En todelt rapport