Sentrene er ikke et behandlingstilbud, og ved første henvendelse til senteret er det svært viktig at du vurderer om dette er riktig sted for barnet å få hjelp. Dersom vurderingen tilsier at senteret er rett instans på dette tidspunktet trenger barn først og fremst å føle seg trygge og få støtte, slik at hverdagen så langt som mulig kan stabiliseres. I den første fasen står derfor trygghet og informasjon sentralt, og å legge til rette for at barnet kan få 

Det er viktig at du foretar en kartlegging/vurdering av barnets situasjon:
Gi barnet tilpasset informasjon