Sentrene skal primært være et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt og deres pårørende.  
Sentrene kan også ha et tilbud til utsatte under 18 år (og 16 år). Dersom sentrene gir et tilbud til utsatte under 18 år (og 16 år) skal ressurser og faglige hensyn tillate det. Disse sentrene skal følge Bufdir sine anbefalinger om tilpasset tilbud til barn som omtales her.  

Bufdir anbefaler å legge Nok Norges faglige plattform tilpasset tilbud til barn under 18 år, samt veilederen om tilbud til barn, til grunn for sentrenes tilbud til denne gruppen. 

Et særlig barnefaglig ansvar
Egen kontaktperson for barnet
Journalføring og dokumentasjon
Lokaler tilrettelagt for barn og unge