Opplysningsplikt (meldeplikt)
Avvergeplikt
Taushetsplikt