Formålet med sentrene mot incest og seksuelle overgrep er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet. Sentrene er et unikt tilbud i form av sin kompetanse og sitt hjelpetilbud til brukergruppen og skal derfor fungere som et supplement til de ordinære offentlige hjelpetiltakene.  Sentrene legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep. 

Sentrene skal primært være et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt og deres pårørende. Sentrene kan også ha et tilbud til utsatte under 18 år (og 16 år). Dersom sentrene gir et tilbud til utsatte under 18 år (og 16 år) skal ressurser og faglige hensyn tillate det. Sentrene som gir et tilbud til barn skal følge Bufdir sine anbefalinger om tilpasset tilbud til barn som omtales under kapittelet "Tilbud til barn under 18 år".

Hjelp til selvhjelp
Lavterskeltilbud
Anbefalt minimumsbemanning
Tilrettelagt for brukere med særlige behov
Lokaler tilrettelagt for samtaler

 

Sist faglig oppdatert 30. april 2021