Dersom senteret har tilbud til barn forutsetter det at senteret har tilstrekkelig bemanning og ansatte med relevant kompetanse om barn generelt og barn utsatt for seksuelle overgrep og vold spesielt. Barnefaglig ansvarlig skal ha barnefaglig/ barnevernfaglig kompetanse, mens alle som har ansvar for oppfølging av barn bør ha bred kompetanse på området.

Hvilken oversikt og kunnskap omfatter barnefaglig kompetanse?

Les om samtaler med barn i kapittel 5