Brukere av senteret har ofte behov for hjelp over lengre tid. Når du og brukeren planlegger å avslutte kontakten, er det viktig å vurdere hvilken støtte og oppfølging brukervil trenge etter kontakten er avsluttet. I samtaler med brukere som vurderer at de ikke vil trenge videre samtaler, kan du informere om at tilbudet om å komme til samtaler alltid vil være åpent. Målet med samtalene ved sentrene er «å hjelpe de utsatte til å utvikle et positivt selvbilde over tid ved å gjenreise ens verdighet».  
 
«Framoverblikket» i samtalene er også begrunnet med at sentrene skal være det tilbudet brukeren trenger for å komme seg videre i livet, få det bedre og klare ting på egen hånd. Hvis brukeren fortsatt ønsker samtaler, sett gjerne opp tid for dette. Hvilken støtte og oppfølging brukeren trenger videre kan være: 

Sosiale tiltak i regi av senteret
Fortsatt hjelp fra andre tjenester