Det avdekkes med jevne mellomrom overgrepssaker i norske kommuner. Noen av disse sakene har pågått over flere år. Uten gode rutiner går det ofte galt og håndteringen bærer noen ganger preg av tilfeldigheter.  

For å sikre en god håndtering av slike vanskelige saker, anbefales det det å opprette overgrepsteam i kommunen/ fylket. Gode rutiner i systemene vil sikre god håndtering i større grad enn dersom dere er avhengige av enkeltpersoner.

Fylkes- eller interkommunale team sikrer også en nødvendig avstand mellom de som skal håndtere saken og de involverte. Mangel på slik avstand kan bli en utfordring i håndteringen av saken, spesielt i mindre kommuner.

Hva skal rollen til et overgrepsteam for voksne være?
Hvem bør sitte i et overgrepsteam?
Fylkesvise overgrepsteam
Interkommunale team
Kommunale team