Disse retningslinjene retter seg primært til deg som arbeider med voksne personer med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.

Slik bruker du retningslinjene
Dette bør kommunene gjøre
Praktisk informasjon om retningslinjene
Tips for opplæring i kommunene
Ressurser