For å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter, anbefaler Bufdir at filmen og brosjyren brukes aktivt i arbeidet med barn og unge i barneverninstitusjonen og omsorgssentret. Hver enkelt institusjon må tilpasse bruken etter institusjonens størrelse, egenart og risikoforhold, og i et omfang som er nødvendig for å ivareta og sikre det enkelte barns behov og ungdomsgruppen samlet.

Informasjonsmateriellet er bygget opp slik at det kan brukes fleksibelt, hver for seg eller samlet. Det kan brukes i husmøter og for å belyse enkeltsituasjoner knyttet til det enkelte barn. Dette for å øke gruppens og det enkelte barns forståelse, for eksempel om noe kunne vært gjort annerledes.

Før gjennomgang av informasjonsmateriellet med det enkelte barn og ungdomsgruppen samlet, må ansatte ha gjennomgått nytt og revidert kurs i rettighetsforskriften. I tillegg må ansatte ha god kjennskap til innholdet i brosjyren og filmen, slik at de kan gjennomgå informasjonsmateriellet med barn og unge på en trygg og god måte. Vi anbefaler at det ved gjennomgang av filmen med de ansatte, brukes tid og reflekteres sammen over spørsmålene som avslutter filmsekvensene.

5.1 Gjennomgang av brosjyren med det enkelte barn
5.2 Gjennomgang av filmen med det enkelte barn og ungdomsgruppen
5.3 Informasjon om brosjyre og film til foreldre/foresatte
5.4 Informasjon til relevante samarbeidsaktører