§ 1 Institusjonsplan
§ 2 Målgruppe, målsetting og metodikk
§ 4 Institusjonens lokalisering
§ 5 Krav til bemanning og de ansattes kompetanse
Sist faglig oppdatert 27. juni 2019