Dersom barnet selv eller et annet barn forteller om noe som vekker bekymring, er det viktig å ivareta barnet, sørge for å orientere leder og dokumentere opplysninger. 

Lytt til barnet
Gi barnet tilpasset informasjon
Dokumenter opplysninger
Orienter nærmeste overordnede
Be om veiledning