De tre sentrene som samskaper modellen med barnevernstjenestene, vil forske på samarbeidet slik at de kan tilpasse modellen underveis for å best mulig dekke kommunenes og tjenestenes behov. Samtidig følges arbeidet av en ekstern følgeforskning, som vil se på prosjektets måloppnåelse og gi innspill til videreutvikling og videre utbredelse av modellen i Norge. 

Slik ønsker direktoratet å sikre læring både innenfra og utenfra i prosessen.