Grunnmodellen vil introdusere noen nye verktøy for barnevernstjenestenes arbeid med familier med barn 4-12 år og med ungdom i behov av ettervern. Men aller mest vil modellen bidra med systematikk i det hjelpetiltaksarbeidet tjenesten allerede gjør. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for barn, ungdom og familier hva slags hjelp de kan forvente. Det vil også forhåpentligvis gjøre samarbeidet med andre tjenester i kommunen og på tvers av kommuner enklere. Et likere grunnlag og systematikk i arbeidet vil gi mer likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet en bor. 

Å innføre mer systematikk og tydeligere verktøy, betyr ikke at alle skal få det samme. Å lage felles rammeverk, gjør at fagpersonene i barnevernstjenesten på et tryggere grunnlag kan tilpasse hjelpen til det enkelte barn, den unike ungdommen og de mangfoldige familiene de møter hver dag.