Grunnmodellen for hjelpetiltak i kommunalt barnevern vil være under stadig utvikling i perioden 2020 til og med 2024. Etterhvert som utprøvingen skrider fram, vil direktoratet dele innhold og erfaringer her på sidene. Vi har også laget en samling av relevante rapporter og lenker av relevans for arbeidet med hjelpetiltak her på sidene. 

Å ta i bruk nye verktøy og arbeidsmåter krever gjerne noe ekstra – særlig i oppstarten. De ti barnevernstjenestene som deltar i samskaping og utprøving av grunnmodellen for hjelpetiltak, får opplæring, støtte til gjennomføring og veiledning underveis i prosessen fra de tre kompetansesentrene. Innhold som vil kreve grundig innføring for å brukes rett, vil ikke kunne deles helt åpent av hensyn til faglig forsvarlighet. Derimot vil vi tilstrebe å dele så mye som vi kan fra prosessen, både av erfaringer og innhold, slik at alle barnevernstjenester kan forberede seg til å ta modellen i bruk og få inspirasjon til å utvikle sitt arbeid med hjelpetiltak.  

Dersom du har spørsmål om arbeidet med grunnmodell for hjelpetiltak, kan du kontakte Bufdir.

Kunnskapsbank om hjelpetiltak