Bufetat har også etter 1.1.2022 ansvar for å tilby grunnleggende opplæring.  

Bufetat tilbyr PRIDE grunnopplæring for familier som vurderer å bli fosterhjem. Familier som allerede har fosterhjemsoppdrag, får tilbud om PRIDE videreopplæringskurs.   

Det er utviklet et eget PRIDE grunnopplæringskurs for fosterhjem som er rekruttert i barnets familie og nære nettverk. Dette kurset kan både gjennomføres før og etter at barn har flyttet inn i familien. 

Fosterhjem som anbefales av Bufetat i en konkret sak, fyller de formelle kravene og har gjennomgått grunnopplæringen før de blir anbefalt til kommunene. 

Fosterhjem som kommunene selv rekrutterer (herunder fosterhjem i barnets familie og nære nettverk) får tilbud om PRIDE grunnopplæring fra Bufetat, når kommunene ber om det. Kommunene kan velge om de vil ta imot dette opplæringstilbudet eller selv gi fosterhjemmet opplæringen de har krav på og plikt til å gjennomføre. 

Nærmere om Bufetats tilbud: