Bufdir har ansvar for å tilgjengeliggjøre informasjon om barnevernsreformen, og understøtte kommunenes arbeid med å utvikle tilbudene til barn og familier lokalt. Når barnevernsreformen iverksettes 1.1.2022 får kommunene økt ansvar på barneverns- og fosterhjemsområdet. Endringene på fosterhjemsområdet innebærer at kommunene får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og fullt finansieringsansvar for fosterhjemmene som kommunene har ansvar for. 

På Bufdir sine sider om barnevernsreformen formidler vi informasjon om de konkrete endringene og tiltak som kan være nyttige i kommunenes forberedelse av ansvarsendringene som følger av reformen.