1 Barnevernsreformen og fosterhjemsstrategiens betydning for kommunene og staten på fosterhjemsområdet