Fosterforeldrene skal ha kunnskap om- og ferdigheter til å praktisere konstruktiv kommunikasjon.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha

Kommunikasjonen skal tjene barnets beste
Bidra til medvirkning i barnets eget liv
Bidra til å støtte barnets utvikling
Bidra til å skape sammenheng i barnets liv
Bidra til å forklare forskjellsbehandling