En god prosess vil legge til rette for en helhetlig tilnærming, hvor nødvendige aktører trekkes inn i arbeidet i både etablering av et solid kunnskapsgrunnlag og i skisseringen av tiltak.

På denne måten starter også deler av implementeringsarbeidet under utviklingsarbeidet; involverte aktører og tjenester får kjennskap til et felles kunnskapsgrunnlag, og må aktivt forholde seg til temaets kompleksitet gjennom de ulike fasene. En faseinndeling vil også legge til rette for både delbeslutninger underveis og gi en god oversikt over fremdrift og ressursbruk.