Mål for fase 5

Vi har kunnskap om virkningene/effektene av planen og igangsatte tiltak, og kan endre eller forsterke innsatsen ved behov.

Kort om fasen

Evaluering må planlegges helt fra starten. Evaluering kan gjøres på ulike nivåer, tiltaksnivå eller plannivå. På hvilken måte skal tiltakene i handlingsplanen vurderes?

Hvorfor er evaluering viktig?
Viktige avklaringer
Evaluering av handlingsplan
Evaluering av enkelttiltak
Sjekkliste