Mål for fase 2

Kort beskrivelse av fasen

En tydelig bestilling eller mandat fra oppdragsgiver er nødvendig for en god prosess og et godt resultat. Det styrker planprosessen dersom en administrativ leder eller kommunens toppledelse har det overordnede ansvaret for prosessen. De eller den som skal lede arbeidet frem til en endelig handlingsplan må kjenne eget handlingsrom og mandat, samt forventninger til sluttleveransen.

Tilliggende planverk og felles forståelse
Avgrensning
Involvering og medvirkning
Sjekkliste