Fordi taushetsplikten til tjenesteyterne varierer, er det en viktig forutsetning for samarbeid mellom ulike fagfolk og tjenester å ha god oversikt over hvilke regler om taushetsplikt som gjelder. Denne artikkelen gir en oversikt over lovverk og regler. Når du har lest denne oversikten vet du mer om

Alle som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13-13 e. I tillegg kan spesiallovgivningen ha egne regler om taushetsplikt for ulike tjenester og profesjoner.

Grunnlag som åpner for samarbeid er

Meldeplikt
Opplysningsplikt til barnevernet
Samtykke
Opplysningsplikt etter pålegg