Fattigdom i barnefamilier er et sammensatt problem, og arbeidet for å motvirke dette kan ikke overlates til en sektor alene. For å sikre at barn og unge i familier med lav inntekt får rett hjelp til rett tid er samarbeid på tvers av sektorer og tjenester ikke bare smart, men nødvendig. Familier med sammensatte utfordringer har behov for støtte fra flere instanser, og det er viktig å sørge for at innsatsen ses i sammenheng, ut fra familiens behov.

Å arbeide på tvers av sektorer gir deg muligheten til å lære om andre fagområder enn ditt eget, få kunnskap om hvilke ressurser andre har, og kanskje sitter de med virkemidler som du kan få tilgang til. Samarbeid på tvers av sektorer og tjenester er lærerikt og interessant, men også utfordrende.

Behovet for samarbeid varierer. Noen ganger er det tilstrekkelig å vite hva andre tjenester gjør, andre ganger er det nødvendig å lage felles planer for å løse utfordringene sektorene står overfor. Samarbeid mellom sektorer/tjenester kan gjøres på forskjellige nivåer. Likevel kan vi gi noen råd om hva som bør være på plass for at samarbeidet skal være nyttig og gir den effekten vi er ute etter.

Eksempel

Barn og unge som har det vanskelig, sliter ofte med flere ting samtidig. For å finne gode løsninger må tjenestene samarbeid for å finne gode løsninger med barn og familien deres, og med hverandre.

1. Etabler forankring på politisk og administrativt nivå som gir eierskap over tid
2. Bruk som hovedregel de ordinære og etablerte styringsstrukturene
3. Bli enige om felles prinsipper og verdier som skal være styrende for arbeidet
4. Søk å få en felles forståelse av problemer, interesser og muligheter
5. Søk felles forståelse av omfanget av, og ambisjonene for samarbeidet